การปลอมแปลงเส้นทางสู่พลังงานที่เชื่อถือได้และปราศจากคาร์บอน

เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก การเติบโตของมันได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก แต่การขยายตัวได้เพิ่มความต้องการและการผลิตไฟฟ้าอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของเรา

Read More